เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำตาม PNPCA

 เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำตาม PNPCA

วันที่ 14 กันยายน 2563 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสุวิทย์ เพ็งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำตาม PNPCA และแนวทางการขับเคลื่อนข้อเสนอจากผลการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ปี 2562 ณ ห้องประชุมวิวแม่น้ำโขง โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครนพม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีผู้แทนภาครัฐ ภาคประชาชน และเอกชนที่เกี่ยวข้องจาก 8 จังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขง รวมกว่า 150 ราย เข้าร่วมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ด้วย จัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال