เกษตรมุกดาหารร่วมการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว


 วันที่ 30 สิงหาคม  2563  นายวันชัยประยงค์  ประยงค์หอม  เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางอุไรเเพ  หาทวีเเสน เเละนางสาวมาลัยทิพย์  สรรพโส  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  เข้าร่วมการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เเละการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรเเบบเเปลงใหญ่ ปี 2563  ณ ที่ทำการกลุ่มเเปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านโคกสวาท  ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งดำเนินการจัดโดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال