เกษตรจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 63 พร้อมส่งมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรแก่อำเภอ


 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2563 ในการวางแผนขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในไตรมาสที่ 4 พร้อมทั้งรับฟังและร่วมแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรอำเภอทุกอำเภอในห้วงปีงบประมาณ 2563 เพื่อที่จะได้วางแผนและพร้อมดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ได้ขับเคลื่อนส่งเสริม  สนับสนุนเกษตรกร  และกลุ่มเกษตรกร ในการประกวดแข่งขัน จนได้มาซึ่งรางวัลและความภาคภูมิใจ การนี้นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร จึงได้ส่งมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้แด่เกษตรอำเภอเพื่อส่งต่อความภาคภูมิใจให้แก่เกษตรกรผู้มีผลงานดีเด่นต่อไป
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال