เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ


 เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราขกุมารี

วันที่ 2 กันยายน 2563 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ์ พร้อมด้วย นายสุกิจ ราชเมืองขวาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราขกุมารี ณ ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ บ้านดอนม่วงพัฒนา อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมุ่งหวังให้พี่น้องเกษตรกรที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สามารถนำไปใช้เพาะปลูก ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน เป็นปัจจัยช่วยให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال