เกษตรมุกดาหารร่วมกิจกรรมทำลายเเปลงมันสำปะหลังที่เกิดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางอุไรเเพ  หาทวีเเสน เเละนางสาวมาลัยทิพย์  สรรพโส  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร  ร่วมกิจกรรม ทำลายเเปลงมันสำปะหลังที่เกิดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ เเปลงมันสำปะหลัง ของเกษตรกรบ้านโคกป่งเปือน  ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยการจัดงานโดย นายถาวร  ปัดทุม  เกษตรอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร เเละผู้นำหมู่บ้าน เกษตรกรในพื้นที่ตำบลนาโสก  ร่วมรับฟังทำความเข้าใจในปัญหาการระบาดของโรคเเละร่วมกันทำลายต้นมันสำปะหลัง ที่เกิดโรคเพื่อป้องกันการเเพร่รระบาดในพื้นที่ใกล้เคียง

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال