เกษตรมุกดาหารลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมการทำลายแปลงมันสำปะหลังที่พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายจารึก ศิริกุล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และนายวิชิต บุษดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมการทำลายแปลงมันสำปะหลังที่พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ แปลงมันสำปะหลังของเกษตรกรในพื้นที่ บ้านนาม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอดอนตาล เป็นประธานในการจัดกิจกรรม และมีนายคมกริช ไตรยศ เกษตรอำเภอดอนตาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอำเภอดอนตาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่ร่วมทำลายมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างมันสำปะหลังในครั้งนี้ ปัจจุบันอำเภอดอนตาลพบพื้นที่การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง 15 ไร่ เกษตรกร 7 ราย ได้แจ้งให้เกษตรกรเร่งทำลายแปลงมันสำปะหลังในส่วนของแปลงที่พบการระบาด ในการจัดกิจกรรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานแป้งมันสำปะหลังที่ตั้งอยู่ในจังหวัดมุกดาหาร และทางบริษัทยังได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยการรับซื้อหัวมันสดในราคาดีอีกด้วย


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال