เกษตรจังหวัดมุกดาหารประชุมสร้างการรับรู้ เเละชี้เเจงเเนวทางการป้องกัน กำจัด เเละจัดการเเปลงมันสำปะหลัง

 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายจารึก ศิริกุล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และนายวิชิต บุษดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ชี้แจงสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านอุ่มไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร หลังจากนั้นได้นำเกษตรกรลงพื้นที่เพื่อทำลายแปลงมันสำปะหลังที่พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ แปลงมันสำปะหลังของเกษตรกรในพื้นที่ บ้านอุ่มไผ่ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายประมวล ปัททุม เกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอำเภอ ผู้นำชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง 26 ไร่ เกษตรกร 15 ราย


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال