เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมสัมมนา "รวมพลคนเกษตรสร้างชาติ“และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานผลสำเร็จของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมสัมมนา "รวมพลคนเกษตรสร้างชาติ" ณ อาคาร Exhibition Hall 11-12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม แอมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นเวทีสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และศึกษาดูงานผลสำเร็จของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น นำแสดงผลงานในงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2  ตลอดจน เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ในการนี้ จังหวัดมุกดาหารส่งแปลงใหญ่โคขุนสหกรณ์หนองสูง จำกัด เข้าร่วมประกวด ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศ ประจำปี 2563 ในครั้งนี้  

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال