เกษตรจังหวัดมุกดาหารประชุมสร้างการรับรู้ เเละชี้เเจงเเนวทางการป้องกัน กำจัด เเละจัดการเเปลงมันสำปะหลัง

 วันที่​  10  กรกฎาคม​ 2563  เวลา 09.30 น. นาย​วัน​ชัย​   ประยงค์​หอม​ เกษตร​จังหวัด​มุกดาหาร​ เเละเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย เเละศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมสร้างการรับรู้ เเละชี้เเจง เเนวทางการป้องกัน กำจัด เเละจัดการเเปลงมันสำปะหลัง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกกเเดง  อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกเเดง ผู้ใหญ่บ้านเเละเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ตำบลกกเเดง อำเภอนิคมคำสร้อย จำนวน 47 คน เข้าร่วมประชุมรับฟังเเละหาเเนวทางป้องกันร่วมกัน


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال