เกษตรจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่สำรวจการระบาดของโรคมันสำปะหลังพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย

 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร  ออกสำรวจแปลงปลูกมันสำปะหลังของนายสมัคร ดีดวงพันธ์ เกษตรกรบ้านเหล่าต้นยม ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย ซึ่งปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่บ้านอุ่มไผ่ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 34 ไร่ สำรวจพบการระบาดคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลัง จำนวน 13 ไร่ จึงได้ให้คำแนะนำ วิธีป้องกัน กำจัด ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการระบาดไปยังแปลงใกล้เคียง


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال