เกษตรจังหวัดมุกดาหารเตรียมการจัดสถานที่จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ปี 2563

 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายจารึก ศิริกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายสุเมต ประจงจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางวิมลนาถ โนรีรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ เพื่อขอใช้สถานที่ในการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 พร้อมทั้งสำรวจและวางแผนการจัดสถานที่จัดงานในเบื้องต้น


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال