เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2563

วันที่ 24 มกราคม 2563 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2563  ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงนิทรรศการวิชาการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรวมพลคนรุ่นใหม่ "เกษตรกรรุ่นใหม่ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม" โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال