เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช"

 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.30 น. นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางจันทร์จิรา จินาวรณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال