เกษตรจังหวัดมุกดาหารออกติดตามเร่งรัดการขุดลอกแหล่งน้ำและขุดคลองไส้ไก่

เกษตรจังหวัดมุกดาหารออกติดตามเร่งรัดการขุดลอกแหล่งน้ำ
และ
ขุดคลองไส้ไก่วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ออกเร่งรัดติดตามงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำและขุดคลองไส้ไก่ (โคก หนอง นา โมเดล มุกดาหาร) ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร และอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เนื่องด้วยขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนหากมีฝนตกติดต่อกันหลายวันจะเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ 

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال