เกษตรจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่สำรวจพื้นที่การปลูกข้าวนาปี จังหวัดมุกดาหาร

เกษตรจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่สำรวจพื้นที่การปลูกข้าวนาปี
จังหวัด
มุกดาหารวันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ปลูกข้าวนาปีจังหวัดมุกดาหาร ในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร และอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยอำเภอเมืองมุกดาหาร และอำเภอคำชะอี เกษตรกรเริ่มปลูกข้าวนาปีแล้วกว่าร้อยละ 35 ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดของแต่ละอำเภอ ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال