เกษตรจังหวัดมุกดาหารจัดกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ออกพบปะพี่น้องเกษตรกรและเป็นประธานเปิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชน ดำเนินการโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอดงหลวง  ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแก่งนาง ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال