เกษตรมุกดาหารร่วมกิจกรรม "เอามื้อ สามัคคี" โคก หนอง นา โมเดลมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2563


เกษตรมุกดาหารร่วมกิจกรรม "เอามื้อ สามัคคี" โคก หนอง นา โมเดลมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายพรศิลป์ พันธ์วงศ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนายสุกิจ ราชเมืองขวาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรม "เอามื้อ สามัคคี" โคก หนอง นา โมเดล โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ ต้นภัยโควิด 19 ครั้งที่ 2/2563 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนาย
เอก
ราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี นำจิตอาสาพระราชทานและผู้ร่วมกิจกรรม ร่วมกันดำนา สร้างแปลงผักและค้างผัก และการขุดคลองไส้ไก่บริเวณรอบฟาร์มตัวอย่างฯ ในครั้งนี้ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال