กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้ารับมือการแพร่ระบาด Covid-19 และเตรียมพร้อมบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด


กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้ารับมือการแพร่ระบาด Covid-19 และเตรียมพร้อมบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
วันนี้ 1 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (Operation Room) ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมผ่านทางไกล (Conference) เพื่อกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับส่วนภูมิภาค  โดยมี นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ซึ่งรายละเอียดในการประชุมประกอบด้วยเรื่องสำคัญคือ การจัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมส่งเสริมการเกษตร , มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ฉบับที่ 1-3 และมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดฯ และสถานการณ์ภัยแล้งตามมติ ครม. วันที่ 10 มีนาคม 2563

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال