อบจ.มุกดาหารเข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 รอบสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร


อบจ.มุกดาหารเข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19
รอบสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 8 เมษายน 2563 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร  เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรอบสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับและสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในครั้งนี้

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال