เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมประชุมสร้างการรับรู้และป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19


เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมประชุมสร้างการรับรู้และป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมุกดาหาร เพื่อสร้างการรับรู้และการป้องกันแก่ส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหาร โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหาร พร้อมทั้งนายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิด 19 ของจังหวัดมุกดาหาร ได้ทางเพจ โควิด19 จังหวัดมุกดาหาร - Covid-19 Mukdahan
https://www.facebook.com/covid19mukdahan


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال