กลุ่มอารักขาพืชมุกดาหารเป็นวิทยากรบรรยายความรู้​ เรื่อง มาตรฐานสินค้าเกษตร เเละฝึกปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช


กลุ่มอารักขาพืชมุกดาหารเป็นวิทยากรบรรยายความรู้​ เรื่อง มาตรฐานสินค้าเกษตร เเละฝึกปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช
วันที่​ 3 มีนาคม​ 2563  นาย​วัน​ชัย​ ประยงค์​หอม​ เกษตร​จังหวัด​มุกดาหาร​ มอบ​หมา​ยให้​กลุ่ม​อารักขา​พืชเป็นวิทยากรบรรยายความรู้​ เรื่อง มาตรฐานสินค้าเกษตร เเละฝึกปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช เเก่สมาชิก Young​ Smart​ Farmer​ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young​ Smart Farmer​ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  Smart Farmer   ณ ห้องประชุม​สำนักงาน​เกษตร​จังหวัด​มุกดาหาร​ อำ​เภอ​เมือง​มุกดาหาร​
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال