เกษตรมุกดาหารร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเตรียมการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูก การผลิตสมุนไพรคุณภาพสูงและกัญชาทางการแพทย์


เกษตรมุกดาหารร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเตรียมการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูก การผลิตสมุนไพรคุณภาพสูงและกัญชาทางการแพทย์
วันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางจันทร์จิรา
จิ
นาวรณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและนายจารึก ศิริกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเตรียมการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูก การผลิตสมุนไพรคุณภาพสูงและกัญชาทางการแพทย์  โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานที่ประชุมพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال