จังหวัดมุกดาหารประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)


จังหวัดมุกดาหารประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
(
Chief of Operation)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อหารือ ชี้แจง และร่วมกันขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังเช่น โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ซึ่งบูรณาการร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร   ความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีอุทกภัยโพดุล ปี 2562   การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2563 รวมถึงการรับมือป้องกันและการแก้ปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดมุกดาหาร ฯลฯ ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมทั้งเกษตรอำเภอเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال