เกษตรมุกดาหาร ร่วมกิจกรรม "วันปิยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2562"


เกษตรมุกดาหาร ร่วมกิจกรรม
"วันปิยมหาราช ประจำปี
พุทธศักราช 2562"วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป ของสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทางจังหวัดมุกดาหารได้จัดขึ้น เวลา 07.00 น. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และในเวลา 17.30 น. มอบหมายให้นายสังการ เมืองมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยทุกกิจกรรมข้างต้นมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี 


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال