เกษตรมุกดาหารร่วมมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอำเภอดงหลวง


เกษตรมุกดาหารร่วมมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอำเภอดงหลวงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอำเภอดงหลวง ภายใต้โครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ปี 2562 โดยมีนายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال