เกษตรจังหวัดร่วมงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2562”

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2562” โดยมีนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมแก้วกินรี โรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  ในงานมีกิจกรรมการประกวดผลงานต่าง ๆ ของโรงเรียน นักเรียน และการแสดงนิทรรศการการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน นิทรรศการสื่อการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดมุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال