เกษตรมุกดาหาร ตรวจสอบสต็อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2561/62

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสุวิทย์ เพ็งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบสต็อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2561/62 จังหวัดมุกดาหาร (ครั้งที่ 7) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ บจก.โรงสีมุกธัญญา และ หจก. โรงสีกิมเจ็กซินมุกดาหาร เพื่อตรวจสอบและนับจำนวนปริมาณสต็อกข้าวว่า มีมูลค่าตามวงเงินกู้ที่เข้าร่วมโครงการหรือไม่ โดยมีระยะเวลาสต็อกไว้ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่รับซื้อ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวให้สามารถรับซื้อข้าวเปลือกในช่วงต้นฤดูกาลผลิต และเก็บสต็อกข้าวเปลือกและข้าวสาร ทำให้ราคาตลาดข้าวภายในประเทศมีเสถียรภาพ ต่อไปใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال