เกษตรมุกดาหาร ประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆ ปัญหา อุปสรรค และแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งแจ้งแผนการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2562 ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปวางแผนการดำเนินงานประจำเดือนต่อไป


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال