ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 โดยเน้นย้ำการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด และเบิกจ่างงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์     ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ในการนี้ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال