เกษตรมุกดาหารร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำคัญเร่งด่วน ตามมติ ครม.

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายวันชัย ประยงค์หอม  เกษตรจังหวัดมุกดาหาร  พร้อมด้วยเกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล (Conference)เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน  โครงการรณรงค์สร้างถนนหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งกิโลเมตร โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال