เกษตรมุกดาหาร ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดงานวันสาธิตและแปลงเรียนรู้ “การปลูกข้าวโพดหลังนา”

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00. นายวันชัย ประยงค์หอม  เกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย ลงพื้นที่ดูสถานที่เตรียมการจัดงานวันสาธิตและแปลงเรียนรู้ในโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา ณ แปลงนาของนางสาวยาหยี อุทะกะ เกษตรกรบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย เพื่อเตรียมจัดงานวันสาธิตและแปลงเรียนรู้ตามโครงการดังกล่าว ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ต่อไป

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال