ร่วมพิธีส่งมอบ โครงการ “ปรับปรุงอาคารแปรรูปถั่วลิสง”

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร  โดยนายนิคม อุทยารักษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  พร้อมด้วย นายสุกิจ  ราชเมืองขวาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร    ชำนาญการ ร่วมพิธีส่งมอบโครงการ “ปรับปรุงอาคารแปรรูปถั่วลิสง” กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านหนองข่า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ณ บ้านหนองข่า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งโครงการดำเนินการโดย กลุ่มเซ็นทรัล จังหวัดมุกดาหาร ภายใต้งบประมาณ 100,000 บาท เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้อาคารเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสามารถจำหน่าย สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال