เกษตรมุกดาหารร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2561

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.15 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร นำโดยนายนิคม อุทยารักษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day” จังหวัดมุกดาหาร ตามเส้นทางปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสองข้างทาง บริเวณโซน 3 เส้นทางจากจุดแยกโคกสูงไปถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال