ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำ ในการดูแลสวนส้มเขียวหวาน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นางสุมามาลย์ สายชมภู รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร  มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช  ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำ ในการดูแลสวนส้มเขียวหวาน หลังจากได้รับการรายงานจาก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร  ว่าพบอาการใบเหลืองผลร่วง  ในพื้นที่ตำบลคำอาฮวน จำนวน 6ไร่  จากการลงพื้นที่พบสาเหตุว่าต้นส้มขาดธาตุอาหาร และการจัดการแปลงที่ดี จึงได้แนะนำให้เกษตรกร เน้นการดูแลเรื่องระบบน้ำ ตัดแต่งกิ่ง และเพิ่มธาตุอาหารรอง แมงกานีส แคลเซียม โบรอน เพื่อบำรุงต้นส้มให้แข็งแรง

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال