จัดเวทีชุมชนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561เวลา 09.00 – 12.00 น. นางสุมามาลย์ สายชมภู รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายคมกริช ไตรยศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ร่วมการจัดเวทีชุมชน โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ หอประชุมอำเภอนิคมคำสร้อย  โดยมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวน 200 คน

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال