พัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นางสุมามาลย์ สายชมภู รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางศุภพิต พิทักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2561 โดยมี นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดี  กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดสัมมนาฯ ณ โรงแรมเอส บางกอกนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานท่องเที่ยวระดับกรมฯ เขต จังหวัด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จำนวน 133 ราย เข้าร่วมสัมมนาฯ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال