เปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2561/2562

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นางสุมามาลย์ สายชมภู รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสุกิจ ราชเมืองขวาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2561/2562 ณ สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จำกัด อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งภายในงานเกษตรกรให้ความสนใจนำผลผลิตข้าวมาจำหน่ายจำนวนมาก

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال