ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.20 น. นางสุมามาลย์ สายชมภู  รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  และหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال