สัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561


วันที่ 20 กันยายน 2561 นางสุมามาลย์ สายชมภู  รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร และเกษตรอำเภอทุกอำเภอ Future DOAE ร่วมการสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับมุมมองจากคนภายนอกกรมส่งเสริมการเกษตร และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ทำงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานกรมส่งเสริมการเกษตรให้ก้าวต่อไป

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال