ร่วมประชุมจัดทำระเบียบและข้อบังคับเครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ในจังหวัดมุกดาหาร ปี 2561

วันที่ 18 กันยายน 2561 นางสุมามาลย์ สายชมภู รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางอุไรแพ หาทวีแสน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมจัดทำระเบียบและข้อบังคับเครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ในจังหวัดมุกดาหาร ปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร โดยมี ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ และ มีตัวแทนจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัด  สหกรณ์การเกษตร ธกส. พร้อมด้วย สกต. ฝ่ายการตลาด  ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการผลิตและรับซื้อข้าวอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال