ประชาสัมพันธ์งานนโยบายสำคัญด้านการเกษตรวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 14.00 – 15.00 น.   นางสุมามาลย์ สายชมภู รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดมุกดาหาร จัดรายการ วิทยุชุมชนคนรักมุดาหาร สวท.มุกดาหาร FM.99.25 MHz โดยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรม การช่วยเหลือภัยพิบัติด้านการเกษตรและโครงการ  ปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้ให้เกษตรกร ปี 2561/2562 ตลอดจนงานภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال