ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 วัตถุประสงค์เพื่อรายงานแผน/ผลการดำเนินงานด้านอาสาสมัครเกษตรของแต่ละหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย ปี 2560 (พายุลาตัสและพายุเซินกา) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال