เกษตรจังหวัดมุกดาหารออกนิเทศและชี้แจงรายละเอียดโครงการ​ 9101​ ตาม​รอยเท้า​พ่อ​ ภายใต้​ร่ม​พระ​บารมี

วันที่​ 5 กรกฎาคม​ 2560​ นายวีรศักดิ์​ วงษ์บุตร​ เกษตร​จังหวัด​มุกดาหาร​ พร้อมด้วยนายพจน์  สมแพง  เกษตรอำเภอดอนตาล  และนักวิชาการส่งเสริม​การเกษตร​ประจำตำบล ลงพื้นที่นิเทศและชี้แจงรายละเอียดโครงการ​ 9101​ ตาม​รอยเท้า​พ่อ​ ภายใต้​ร่ม​พระ​บารมี​ เพื่อ​การพัฒนา​การเกษตร​อย่าง​ยั่งยืน​ โดยร่วมพบปะผู้เข้าร่วมจัดเวทีชุมชน​ ตำบลนาสะเม็ง,​ ตำบลดอนตาล​และตำบลเหล่าหมี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال