เกษตรอำเภอหว้านใหญ่ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อ

นางพะเยา ไตรยวงศ์ เกษตรอำเภอหว้านใหญ่ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ โดยนายวิเศษ มโนขันธุ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรับผิดชอบตำบลพร้อมผู้นำชุมชน,องค์กรในตำบลและนายจารึก ศิริกุล,นางเขมิกา แป้นอ้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจากสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารให้การสนับสนุนรายระเอียดโครงการฯ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال