ประชุมคณะทำงานข้าวอินทรีย์จังหวัด ครั้งที่ 1/2560

6 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00 น. นายวีรศักดิ์ วงษ์บุตร เกษตรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะทำงานข้าวอินทรีย์จังหวัด ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร  ประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานจาก กรมการข้าว พัฒนาที่ดิน กรมวิชาการ ชลประทาน สภาเกษตรกร และธานเครือข่ายอินทรีย์อีสาน

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال