จัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

5 กรกฎาคม 2560 นายสุกิจ ราชเมืองขวาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีภัครชานนท์ สายแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมจัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมหมู่ 2 ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร ได้มีมติเสนอโครงการผลิตพืชผักสวนครัวใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال