การประชุม​คณะทำงาน​โครงการ​ 9101​ ตาม​รอยเท้า​พ่อ​ ภายใต้​ร่ม​พระ​บารมี​ เพื่อ​การพัฒนา​การเกษตร​อย่าง​ยั่งยืน​

วันที่​ 13​ กรกฎาคม​ 2560​ เวลา 13.30​ น.​ นายวีรศักดิ์​ วงษ์บุตร​ เกษตร​จังหวัด​มุกดาหาร​ เป็น​ประธาน​ในการประชุม​คณะทำงาน​โครงการ​ 9101​ ตาม​รอยเท้า​พ่อ​ ภายใต้​ร่ม​พระ​บารมี​ เพื่อ​การพัฒนา​การเกษตร​อย่าง​ยั่งยืน​ เพื่อเตรียมการ​จัดงานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง​สำนักงาน​เกษตร​จังหวัด​มุกดาหาร​กับคณะกรรมการ​ฯ​ ระดับชุมชน​ จำนวน​ 66​ ชุมชน​ พร้อมทั้งชี้แจง​แนว​ทางการ​เบิกจ่ายเงินโครงการ​ การตรวจหลักฐาน​ต่าง​ๆ​ เพื่อให้การดำเนินงาน​โครงการ​เป็นไปอย่างถูกต้อง​ และบรรลุตาม​วัตถุ​ประสงค์​ของโครงการ
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال