เพลง Young Smart Farmer

[youtube src="_p5TpHc91uU"/] เพลง Young Smart Farmer เนื้อร้อง สังการ เมืองมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เรียบเรียง พานิช อินปาว พนักงานขับรถยนต์ นำเสนอโดย เชาวพล พ่ออามาตย์ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال