ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Feild Day)

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายประมวล ปัททุม เกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Feild Day)  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลกกแดง โดยมีหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ ศพก. และคณะกรรมการนาแปลงใหญ่ ร่วมประชุมวางแผนการจัดงาน ในครั้งนี้ด้วย
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال