ดำเนินการขับเคลื่อนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ ดำเนินการขับเคลื่อนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" จำนวน 18 คน โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนแนวทาง ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน พร้อมทั้งเน้นย้ำ แนะนำการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน พร้อมกันนี้ยังได้ให้ตัวแทนของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านที่ผ่านการอบรม แนะนำการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำ แผนการผลิตรายบุคคลให้แก่เกษตรกรเป้าหมาย รวม 25 คน
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال